Artikelen

gepubliceerd in de media

2017

kunstencentrum zaait angst en verdeeldheid van geld bedoeld voor inclusiviteit

Op 1 juli maakte de gemeente Amsterdam bekend veertien kunstinstellingen te subsidiëren, die even daarvoor buiten de boot dreigden te vallen. Een daarvan was kunstencentrum de Appel waar de Raad voor Cultuur een negatief advies voor had uitgegeven. Maar op advies van ditmaal de Amsterdamse Kunstraad besloot de gemeente alsnog een bedrag aan het kunstencentrum toe te kennen van € 460.000. Hier zijn wel criteria aan verbonden. Zo moet de Appel voldoen aan het zogenaamde ‘actieplan diversiteit en inclusie’.

Nog geen twee weken later, op 12 juli, wordt in het kunstencentrum een racismedebat georganiseerd onder de titel “The master’s tools will never dismantle the master’s house”. Dit naar aanleiding van de dood van George Floyd eerder in mei. Als een van de eerste sprekers komt psychiater Glenn Helberg aan het woord, die opent met de zin “Goedenavond allemaal, mooie, prachtige, zwarte mensen” [06:26]. Dit doet vermoeden dat er ofwel geen blanke mensen aanwezig zijn bij het debat, ofwel dat Helberg er bewust voor kiest deze niet aan te spreken. Tot zover de diversiteit en inclusie in het kunstencentrum, aangezien de organisatie nalaat Helberg hierop aan te spreken.

Naast andere gasten is ook Quinsy Gario aanwezig, aangekondigd als kunstenaar die de avond zal samenvatten op een poëtische manier. Daarbij wordt niet vermeld dat Gario tevens bestuurslid is van kunstencentrum de Appel. In die poëtische samenvatting van Gario refereert hij aan de dood van een Zwollenaar, die op 14 maart van dit jaar aangehouden werd en een uur na aankomst op het politiebureau overleed. Bij het debat is de broer van de overledene aanwezig als spreker, die de dood vergelijkt met die van George Floyd.

Op 14 oktober maakte het OM echter bekend dat de man is overleden aan de gevolgen van een overdosis drugs. Het gaat dus niet om, zoals Gario het in zijn spoken word beschrijft: “de door de politie vermoorde broer” van de spreker [01:41:00]. Aan het slot komt Gario hier opnieuw op terug: “Dit gesprek is niet afgelopen. Wij zijn nog niet klaar. Wij zijn nog niet veilig” [01:42:00]. En het is inderdaad nog niet klaar. Het slotwoord is voor Helberg die de overledene zelf aanspreekt: “Jij bent het voorbeeld waarvoor we onze strijd zullen blijven voeren” [01:46:00].

Er bestaat naast het nut ervan geen enkel artistiek doel voor het debat, waardoor sowieso onduidelijk is waarom het heeft moeten plaatsvinden in de Appel. Maar erger nog: hier wordt misbruik gemaakt van subsidiegeld en de tragische dood van een medemens om een politieke agenda te staven, waarmee verdeeldheid en angst voor de politie gezaaid wordt.

En dat alles gebaseerd op onwaarheden. Bij ieder ander instituut dat subsidie ontvangt zou dit genoeg aanleiding zijn om het verstrekte bedrag weer in te trekken. Zeker als de kunstinstelling al een tweede kans geboden is en het geld bedoeld is om inclusiviteit juist te bewerkstelligen.  

 

__