De artefacten

Hieronder volgt een collectie artefacten die aangetroffen werden in de tweede tempel op planeet Nellius. Ze zijn meegenomen bij de terugkeer naar aarde in het kader van nader onderzoek.

___________________________

de schedels

In de tweede tempel vonden de expeditieleden de schedels van wat waarschijnlijk vorsten zijn geweest. De schedels zijn getooid met een kroon en behoorden tot wezens die ooit in het bezit waren van drie ogen.

studies

de broche

Behalve de gekroonde schedels werden er ook sieraden gevonden, zoals een broche bezet met parels, robijnen en diamanten in de vorm van drie cirkels.

_________________

de druppel

De ‘Druppel van Nellius’ is wat wij een rijksappel zouden noemen. Een rijksappel is een symbool van macht van een vorst in de vorm van een bol. Hier gaat het echter om een druppelvorm. Blijkbaar associeerden de vorsten op Nellius macht met water.

_________________

het gouden tablet

Op het tablet dat in de tweede tempel gevonden werd treffen we een reeks symbolen aan, waarvan de betekenis nog altijd niet duidelijk is. Het tablet is van massief goud en niet gesmeed, maar uitgesneden met een scherp en verhit instrument.

Het tablet van weerszijden:

Zou je de eerste zijde van het tablet van links naar rechts lezen, dan zie je dat de kruik middenboven waaruit water wordt gegoten het verschil maakt tussen de stervende planeet Nellius (linksonder) en een andere, vruchtbare planeet ernaast (rechtsonder).

Als het tablet zo geduid moeten worden zou dit betekenen dat de bewoners van planeet Nellius over kennis beschikten omtrent klimaatverandering. Of op zijn minst de opwarming van de planeet signaleerden en het levensbedreigende tekort aan water, wat hen uiteindelijk fataal werd.

Tot op heden is er echter geen wetenschappelijke consensus over de betekenis van de voorstellingen op het tablet.

_________________

Linksboven: een schedel met drie oogkassen, wat vermoedelijk eindigheid of de dood moet symboliseren.

Linksonder: een planeet die op Nellius lijkt, afgaand op de grote krater. Er is een omhoog gerichte druppel te zien linksboven de brandende planeet , wat zou kunnen verwijzen naar de verdamping van water.

Middenboven: een kruik waaruit water lijkt te worden gegoten.

Midden links, midden rechts: van sommige symbolen is nog volkomen onduidelijk wat ze betekenen.

Rechtsboven: een figuur met drie ogen. De figuur heeft ongeveer dezelfde proporties als de schedel linksboven. Dit zou dan ook de levende tegenpool daarvan kunnen zijn.

Rechtsonder: een planeet welke in tegenstelling tot die ernaast vruchtbaar lijkt te zijn. Gesymboliseerd door de druppel op het linkse deel van de planeet. Wat de kleine ruitvorm rechts van de druppel betekent is niet duidelijk.

_________________

De symbolen op de andere zijde van het tablet lijken op schrift. We zien drieënveertig cirkelvormen en daarbinnen andere, kleinere vormen.

Het is niet duidelijk hoe je deze vormen moet interpreteren, maar de algemene consensus is wel dat het hier om schrift gaat. Volgens letterkundigen zou je de symbolen van linksonder naar rechtsboven moeten lezen.

Hieronder: het tablet naar rechts gekanteld om de leesrichting weer te geven.