Planeet Nellius | 2019-2020

____________________________

Planeet Nellius

___________________________

Waar ligt planeet Nellius?

Planeet Nellius ligt verscholen achter de Demaranevel. De Demaranevel is een sterrenstelsel dat zich voorbij de zon en voorbij de planeet Jupiter bevindt. Omdat het zicht op de nevel de meeste tijd door Jupiter geblokkeerd wordt, is deze vanaf de aarde slechts eens in de tweehonderd jaar te zien.

Coelestium Geometricae

De eerste beschrijving van planeet Nellius dateert van 1566. In het boek Coelestium Geometricae, kort erna vertaald als Atlas van het heelal, beschrijft de Nederlandse astronoom Jozef Weyl de Demaranevel en ‘enen kleine planeet daaracgter’.

De naam Nellius verwijst waarschijnlijk naar de Italiaanse astronoom en wiskundige Eduardo Nellio (1478-1544), die Nellius zelf nog omschreef als een ster in plaats van een planeet.

___________________________

___________________________

Baanbrekend onderzoek in 1966

In 1966 maakte de Nederlandse astronome Ada Gooffers drie opnames van de nevel. Vlak voor, tijdens en nadat de planeet Jupiter zijn schaduw – van het licht van de zon – op de nevel wierp. Op de tweede foto is achter de nevel een kleine planeet zichtbaar met een eigen ster.

Hiermee legde Gooffers in een fractie van een milliseconde bloot wat achter de Demaranevel lag: planeet Nellius.

studies

___________________________

Wie was Ada Gooffers?

Ada Gooffers werd in 1911 geboren in Aalsmeer als dochter van een bloementeler. In 1928 begon Gooffers haar studie aan de universiteit van Leiden (foto links). In 1977 zou zij hoofd van de faculteit Sterrenkunde worden van diezelfde universiteit (foto rechts).

___________________________

Reis naar Nellius

Op initiatief en onder leiding van Gooffers werd in samenwerking met de European Space Agency (ESA) een ruimtevaartuig ontwikkeld – uitgerust met de nieuwste technologie van die tijd – in staat om succesvol planeet Nellius te bereiken.

De Valfierno Voyager vertrok op 24 september 1967 en landde op 1 november 1974, zeven jaar later, op Nellius.

___________________________

___________________________

studies

De bemanning van de Valfierno Voyager

Over de identiteit van de vier bemanningsleden van de Valfierno Voyager weten we op dit moment nog weinig.

Wel is er een tekening gemaakt door een van de bemanningsleden van de Valfierno Voyager op planeet Nellius bewaard gebleven, waarop een boom te zien is. De tekening werd pas in 1998 vrijgegeven door de Amerikaanse geheime diensten.

En in het jaar erop, in 1999, gaven diezelfde geheime diensten alsnog een foto vrij van bemanningsleden van de Valfierno Voyager die voor het eerst in 1974 met deze zogenaamde ballonboom op planeet Nellius in aanraking kwamen.

Daarnaast is bekend dat de vier bemanningsleden na de landing op Nellius korte tijd verblind raakten door een felle lichtbron, waar de Valfierno Voyager onderstaande foto van maakte.

________________________

Foto hieronder: een bemanningslid zwaait naar de camera van een collega op planeet Nellius in 1974.

Op de achtergrond de Valfierno Voyager.

________________________

Geografie van de planeet

De Valfierno Voyager maakte talloze foto’s van het oppervlak van de planeet.

________________________

Op het eerste gezicht lijkt het landschap hieronder een ruig en rotsachtig gebied. Maar dankzij de software waarmee de Valfierno Voyager was uitgerust kon men er rechte lijnen in ontdekken. Deze duiden op de restanten van gebouwen en muren, oftewel van een inmiddels verloren beschaving.

studies

De gigantische Dolezalkrater

De Dolezalkrater beslaat bijna 30 procent van het oppervlak van de planeet Nellius. De krater is ontstaan door de botsing met een andere planeet of ster, van ongeveer dezelfde grootte als Nellius.

De impact zorgde ervoor dat Nellius in hoog tempo opwarmde en uitdroogde, waardoor de planeet uiteindelijk onleefbaar werd en de bewoners ervan uitstierven.

_________De_________De _________

____________________________

Atmosfeer van de planeet

Wat tot voor kort bekend stond als de Zarrelli-meteoriet is een overblijfsel van het hemellichaam waarmee planeet Nellius in botsing kwam. Met 600 meter in doorsnede cirkelt deze nog altijd op 2000 kilometer afstand rondom Nellius.

De Nederlandse ruimtevaartdeskundige Jaap Verhoeven constateerde in november 2018 dat de Zarrelli in werkelijkheid geen meteoriet is, maar een satelliet. Meteorieten bezitten de eigenschap neer te vallen op de dichtsbijzijnde planeet. De Zarrelli maakt echter een stationaire baan om Nellius.

De afstand tussen planeet Nellius en de maan die om de planeet draait is 354.874 kilometer.

____________________________

De tempels

Nagenoeg het enige bewijs van leven op planeet Nellius zijn de twee tempels die de Valfierno Voyager er fotografeerde. De tempels liggen zo’n dertig kilometer van elkaar verwijderd en tonen beeltenissen van mensachtige wezens.

Geschat wordt dat de eerste tempel een stuk ouder is dan de tweede, aangezien deze primitiever gebouwd is en meer beschadigd.

studies

___________________________

De artefacten

Hieronder volgt een collectie artefacten die aangetroffen werden in de tweede tempel op planeet Nellius. Ze zijn meegenomen bij de terugkeer naar aarde in het kader van nader onderzoek.

___________________________

de schedels

In de tweede tempel vonden de expeditieleden de schedels van wat waarschijnlijk vorsten zijn geweest. De schedels zijn getooid met een kroon en behoorden tot wezens die ooit in het bezit waren van drie ogen.

studies

de broche

Behalve de gekroonde schedels werden er ook sieraden gevonden, zoals een broche bezet met parels, robijnen en diamanten in de vorm van drie cirkels.

_________________

de druppel

De ‘Druppel van Nellius’ is wat wij een rijksappel zouden noemen. Een rijksappel is een symbool van macht van een vorst in de vorm van een bol. Hier gaat het echter om een druppelvorm. Blijkbaar associeerden de vorsten op Nellius macht met water.

_________________

het gouden tablet

Op het tablet dat in de tweede tempel gevonden werd treffen we een reeks symbolen aan, waarvan de betekenis nog altijd niet duidelijk is. Het tablet is van massief goud en niet gesmeed, maar uitgesneden met een scherp en verhit instrument.

Het tablet van weerszijden:

Zou je de eerste zijde van het tablet van links naar rechts lezen, dan zie je dat de kruik middenboven waaruit water wordt gegoten het verschil maakt tussen de stervende planeet Nellius (linksonder) en een andere, vruchtbare planeet ernaast (rechtsonder).

Als het tablet zo geduid moeten worden zou dit betekenen dat de bewoners van planeet Nellius over kennis beschikten omtrent klimaatverandering. Of op zijn minst de opwarming van de planeet signaleerden en het levensbedreigende tekort aan water, wat hen uiteindelijk fataal werd.

Tot op heden is er echter geen wetenschappelijke consensus over de betekenis van de voorstellingen op het tablet.

_________________

Linksboven: een schedel met drie oogkassen, wat vermoedelijk eindigheid of de dood moet symboliseren.

Linksonder: een planeet die op Nellius lijkt, afgaand op de grote krater. Er is een omhoog gerichte druppel te zien linksboven de brandende planeet , wat zou kunnen verwijzen naar de verdamping van water.

Middenboven: een kruik waaruit water lijkt te worden gegoten.

Midden links, midden rechts: van sommige symbolen is nog volkomen onduidelijk wat ze betekenen.

Rechtsboven: een figuur met drie ogen. De figuur heeft ongeveer dezelfde proporties als de schedel linksboven. Dit zou dan ook de levende tegenpool daarvan kunnen zijn.

Rechtsonder: een planeet welke in tegenstelling tot die ernaast vruchtbaar lijkt te zijn. Gesymboliseerd door de druppel op het linkse deel van de planeet. Wat de kleine ruitvorm rechts van de druppel betekent is niet duidelijk.

_________________

De symbolen op de andere zijde van het tablet lijken op schrift. We zien drieënveertig cirkelvormen en daarbinnen andere, kleinere vormen.

Het is niet duidelijk hoe je deze vormen moet interpreteren, maar de algemene consensus is wel dat het hier om schrift gaat. Volgens letterkundigen zou je de symbolen van linksonder naar rechtsboven moeten lezen.

Hieronder: het tablet naar rechts gekanteld om de leesrichting weer te geven.

Let op: dit project is nog niet afgerond en wordt aangevuld

Je kunt de ontwikkelingen volgen door te klikken op de link studies. Daar zie je eerdere foto’s en filmpjes die voor dit onderdeel van het project gemaakt zijn. Deze werden vervolgens niet gebruikt, maar zijn wel onderdeel van het proces.