Oproep kunstenaars 2017

‘Geen verbinding, maar confrontatie’

 

Beste collega’s,

‘Verbinden’, wat klinkt dat toch ontroerend mooi.

Als we figuren die er in de kunstwereld toe doen moeten geloven, zoals een Jet Bussemaker, Minister van Cultuur, en een Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds, is ‘verbinden’ onze taak als kunstenaar. Of het nu gaat over uiterst complexe problematiek als de vluchtelingencrisis of klimaatverandering, wij kunstenaars moeten het publiek doen inzien dat het anders kan.

Totale quatsch!

Omdat wij kunstenaars artistieke vrijheid genieten en daarmee een autonome positie innemen in het maatschappelijke debat, kan ons geen enkele taak opgelegd worden. Als ons werk al maatschappelijke waarde heeft dan is dat door de tijdsgeest uit te drukken en daarbij onze eigen overtuigingen zoveel mogelijk achterwege te laten. In die verbeelding van de werkelijkheid kan weliswaar een waarschuwing schuilen, maar ‘verbinden’, mensen ‘samenbrengen’, dat is op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van ons kunstenaars.

Waar komt het concept van de kunstenaar als ‘mediator’ vandaan? Het is een exces van de doctrine van het cultureel ondernemerschap, ons opgedrongen door de politieke macht in de gedaante van Halbe Zijlstra. Want ‘verbinden’, de binding aangaan met het kunstpubliek, daar zit geld in.

Als wij kunstenaars ons aanpassen aan wat het publiek nodig zou hebben, kunnen we daarmee ons inkomen zeker stellen. De ‘verbinding’ die Zijlstra, later Bussemaker en Donker voor ogen hebben is dus een ‘oplossing’ voor een puur economisch probleem: de miserabele financiële situatie van de meeste kunstenaars.

Wij zouden als kunstenaars, om onze artistieke vrijheid en autonomie te verdedigen, moeten proberen ons niet te laten verleiden tot het beschouwen van kunst als slechts een inkomstenbron. Laat ons in plaats daarvan de tijdsgeest uitdrukken, die gekenmerkt wordt door polarisatie, vijanddenken en populisme. Dit met als enige belang kunst zelf. Dus geen verbinding, maar confrontatie met de harde, ongemakkelijke werkelijkheid.