NRC cancelcultuur

OM: claim NRC journalist onjuist

 

Gisteren stelde ik via mail de vraag aan het OM of bovenstaande claim van NRC journalist Ter Borg klopt, dat het onderzoek pas op gang kwam nadat zij het OM benaderd had. Daarop reageert persvoorlichter Evert Boerstra van het Arrondissementsparket Amsterdam ontkennend. 

“Nee, dat klopt niet. We hebben ruim voor de publicatie in de NRC met beide journalisten gesproken om ze in het algemeen uit te leggen hoe politie en OM te werk gaan bij het opnemen van een zedenaangifte. We hebben toen ook gemeld ‘dat er naar aanleiding van een aantal aangiftes een onderzoek liep’ en dat we over dat concrete onderzoek verder niks konden melden.”

Op 31 oktober reageerde het OM al via Twitter op de zaak.

“Politie en OM hebben ruim voor publicatie van het artikel aan beide journalisten toegelicht op welke wijze zedenrechercheurs in het algemeen ter werk gaan bij het opnemen van een zedenaangifte. 1/4”

“Dat proces begint met het houden van een informatief gesprek waarbij duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, of er sprake is van een strafbaar feit en welke bewijzen er zijn. 2/4”

“De zedenrechercheur probeert door het verstrekken van informatie de betrokkenen te helpen om, na eventuele bedenktijd, de juiste afweging te maken bij de keuze wel of geen aangifte doen. 3/4”

“Betrokkenen kunnen na het gesprek teleurgesteld zijn over de juridische mogelijkheden maar van ontmoediging is geen sprake. 4/4”

Hier kun je de reacties lezen van het OM op Twitter.