NRC cancelcultuur

nepnieuws in aanverwante artikelen NRC

 

Op 20 november en op 7 december 2020 publiceerde NRC een artikel over Arno van Roosmalen, directeur van Stroom Den Haag. Van Roosmalen zou ontslagen zijn naar aanleiding van het eerste artikel op 30 oktober over de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde kunstenaar. De twee artikelen blijken moeizame en geflopte pogingen om het eerste artikel te rechtvaardigen.

20 november 2020 ~ Directeur Arno van Roosmalen weg bij kunstinstelling ‘Stroom’ – Ontslag – De positie van directeur Van Roosmalen is onhoudbaar na de NRC-publicatie over grensoverschrijdend gedrag door kunstenaar (..), die bij Stroom exposeerde.

In dit artikel wordt expliciet gesproken over ontslag van Van Roosmalen en dat dit gebeurd is naar aanleiding van de eerdere publicatie in NRC. In de inleiding heet dit nog een vertrek.

“Arno van Roosmalen vertrekt als directeur bij de Haagse kunstinstelling Stroom. Dat bevestigen Sharon Gesthuizen, voorzitter van het bestuur van Stroom, en Van Roosmalen zelf desgevraagd.”

Van Roosmalen zou dus zelf aan NRC hebben verklaard te vertrekken. Dit vertrek wordt vervolgens door NRC gekoppeld aan de eerste publicatie over de van grensoverschrijdend gedrag.

“Van Roosmalen (1959) werkt sinds 2004 bij Stroom. Zijn positie is onhoudbaar geworden na de publicatie in NRC op 31 oktober van een onderzoek over seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag door kunstenaar (..).”

Van dit laatste lezen we echter geen bevestiging door Van Roosmalen. Ook voert NRC geen andere bron op die dit bevestigen kan. NRC journalist Lucette ter Borg claimde op Facebook wel:

“(..) even ter verduidelijking: wij hebben drie zeer sterke bronnen die dit onafhankelijk van elkaar bevestigden. Als je de verklaring leest die Stroom gistermiddag liet uitgaan nadat ons stuk online ging, zul je zien hoe de vork in de steel zit.”

Maar welke ‘zeer sterke’ bronnen dit zijn wordt niet duidelijk. Wat we wel weten is dat het niet Van Roosmalen zelf kan zijn, aangezien dit dan wel in het artikel van NRC had gestaan. In de verklaring van Stroom waar Ter Borg hier op doelt staat:

“Hoewel de recente (negatieve) media-aandacht weliswaar helemaal losstaat van het inhoudelijke karakter van het gesprek tussen bestuur en de heer Van Roosmalen en van deze beslissing, heeft dit op de organisatie Stroom vanzelfsprekend een grote impact gehad en daarmee het proces tussen het bestuur en de heer Van Roosmalen versneld.”

Het is niet duidelijk wat Stroom Den Haag hier bedoelt met dat ‘het proces tussen bestuur en Van Roosmalen is versneld’. Dit staat echter dus nog steeds los van het vertrek van Van Roosmalen zelf, dat geen ontslag genoemd wordt zoals NRC beweert. De gesprekken over het vertrek waren al gaande voor de eerste publicatie in NRC van 30 oktober.

Er was nog een probleem met dit artikel. Er wordt over de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde kunstenaar gesproken als ware deze reeds veroordeeld, terwijl hij op dat moment zelfs nog niet vervolgd werd:

Dat dit niet correct is werd door een van beide journalisten ook beaamd op Twitter:

En vervolgens aangepast door NRC:

7 december 2020 ~ Sharon Gesthuizen vervangt directeur Arno van Roosmalen van Stroom – Benoeming – Sharon Gesthuizen neemt een deel van de taken van Arno van Roosmalen over als directeur van Stroom. De Haagse kunstinstelling kwam in opspraak omdat het, ondanks diverse klachten, ruimte had geboden aan kunstenaar (..).

Hoewel in dit artikel opnieuw het vertrek van Van Roosmalen wordt gekoppeld aan het eerste artikel in NRC over de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde kunstenaar, wordt dit wel stevig afgezwakt.

Als bron wordt de tijdelijke voorzitter van het bestuur van Stroom Den Haag opgevoerd, Joost Vrieler, die niet spreekt over een ontslag, maar over Van Roosmalen die zelf zijn directeurschap beëindigt:

“Van Roosmalen (1959), die vanaf 2004 leiding gaf aan Stroom, zal zijn „rol als directeur bij Stroom binnenkort beëindigen”, aldus Vrieler in een nieuwsbrief.”

In het artikel van 7 december wordt verder gesproken over het functioneren van Van Roosmalen, dat openlijk ter discussie kwam te staan, deels door het artikel van 20 november. Maar dat is geen getrouwe weergave van de feiten. In plaats daarvan werd door NRC immers geclaimd dat Van Roosmalen ontslagen zou zijn. Dat is echt iets fundamenteel anders dan een functioneren dat ter discussie komt te staan.

“Van Roosmalens functioneren kwam openlijk ter discussie te staan nadat NRC Handelsblad schreef over grensoverschrijdend gedrag van kunstenaar (..) en een andere bij Stroom ingeschreven Haagse kunstenaar.” 

Even verderop wordt gesproken over drie bronnen, die wellicht dezelfde zijn als Ter Borg eerder op Facebook aanhaalde. Wie zal het zeggen? Het gaat dan over het functioneren van Van Roosmalen, maar dan in een andere context.

“Ook was er volgens drie bronnen al langere tijd intern kritiek op het functioneren van Van Roosmalen als directeur.”

Vrieler stelt in een brief van 7 december, dus de dag van het verschijnen van dit artikel:

“Arno en het bestuur hebben in goed onderling overleg en op basis van wederzijds vertrouwen besloten hun samenwerking niet langer voort te zetten. Dat de bekendmaking van dit besluit samenvalt met de berichtgeving in NRC Handelsblad is op zijn zachtst gezegd ongelukkig en door ons niet gewenst. Ik wil ook op deze plek nog eens benadrukken dat de (publieke) discussies over de recente publicaties losstaan van het inhoudelijke karakter van het gesprek dat het bestuur en Arno hebben gevoerd.”

In het artikel in NRC van 7 december wordt het artikel van 20 november ontkracht. Toch wordt niet expliciet benoemd dat Van Roosmalen niet ontslagen is, zoals eerder beweerd. En daarmee voedt NRC dus alsnog deze onterechte claim, in de volksmond ook wel nepnieuws genoemd.