De Kerk van Nellius is opgericht in 1982 in Japan door de van oorsprong Nederlandse kerkleider Arnold de Heer. Binnen de Kerk wordt hij aangeduid als Viatoris, wat Latijn is voor ‘Reizende’. De Kerk behoort tot de zogenaamde UFO-religies. Deze worden binnen de godsdienstwetenschap weer ondergebracht in de categorie Nieuwe Religieuze Bewegingen (NRB). Om aan de criteria hiervoor te voldoen moet een kerk na 1945 zijn opgericht en moet men geloven in buitenaards leven.

Viatoris en Fillius Viatoris

De Kerk van Nellius valt ook onder de categorie religieuze sektes, omdat het een charismatische leider heeft die een goddelijke status geniet binnen de gemeenschap. De huidige leider Fillius Viatoris (Zoon van de Reizende, Lat.) is de tweede in lijn, nadat zijn vader en oprichter Viatoris in 2021 overleed. Viatoris wordt nog altijd wel beschouwd als de spirituele leider van de Kerk, zij het in absentia (in afwezigheid). De Kerk van Nellius heeft een bestuur, maar in de praktijk heeft de kerkleider in alles het laatste woord.

Volgens de leer van de Kerk van Nellius stammen mensen af van Nellianen, drieogige wezens die de planeet Nellius bewoonden. De Kerk baseert deze leer op het heilige geschrift Journey to Nellius, archeologische vondsten en een gouden tablet dat werd aangetroffen op Nellius tijdens de ESA-missie naar de planeet in 1974. Bij de botsing van Nellius met een ander hemellichaam kwam zoveel hitte vrij dat de planeet razendsnel opwarmde en uitdroogde. Om zichzelf te redden van de ondergang vertrokken de Nellianen naar de Aarde en bouwden hier een nieuw bestaan op.

Anatomie van de Nelliaan vs. de mens en Nelliaanse schedel

Binnen de Kerk van Nellius is men ervan overtuigd dat de huidige klimaatproblematiek een signaal is dat de mensheid, net als onze Nelliaanse voorouder, moet vertrekken naar een volgende, gezonde planeet. Doen we dit niet, dan zijn we gedoemd tot uitsterven. Dit betekent ook dat iedereen die pleit voor het behoud van de Aarde zich volgens de Kerk richt op het verkeerde doel en juist de vlucht naar een nieuwe planeet tegenhoudt. Binnen de Kerk wordt Elon Musk daarentegen beschouwd als een profeet, die diezelfde vlucht mogelijk zal maken.

Altaarstuk ter verering van Elon Musk

Het kapitaal van de Kerk van Nellius moet in de miljarden moet lopen. Alleen al het onroerend goed waaronder het klooster in Nepal, andere bezittingen zoals werken van wereldberoemde kunstenaars, kostbare juwelen en met goud en edelstenen versierde kerkschatten, werd in 2018 nog geschat op een waarde van rond de 900 miljoen euro.

Met edelstenen versierde kroon, masker en scepter van de kerkleider

De Kerk is zo puissant rijk geworden door de donaties van invloedrijke leden. Ook beheert de Kerk een onderzoeksinstituut in Californië, waar goedbetaalde testen worden uitgevoerd voor ruimtevaartorganisaties als NASA en SpaceX. En dan is er nog de investeringsbank van de Kerk van Nellius gevestigd in Zwitserland, dat lucratieve zaken doet op mondiaal niveau.

Voor meer informatie kun je terecht op de blog en het Facebookaccount van kerkhistoricus Arend Visser, die zelf tot zijn achttiende lid was van de Kerk van Nellius.

De Kerk van Nellius heeft een website en is te vinden op Facebook en Twitter.

Interieur van de Grote Kerkzaal in Japan