Is COVID-19 een biologisch ——————————- wapen?

in gesprek met bomexpert dr. Thomas Sawyer

_____________

Dr. Thomas Delano Sawyer (1962) is een Amerikaans technisch ingenieur. Hij is uitvinder van de Domestic Explosive Device (D.E.D.). Een bom ontwikkeld in 1993, speciaal voor huishoudelijk gebruik. Volgens Sawyer wordt het gevaar van bommen teniet gedaan als iedereen er één heeft. Sawyer is als hoogleraar verbonden aan de Brett University, Wisconsin.

_____________

Hoe kijkt u naar de laatste ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Als de typische ontwikkelingen van een virus. Het begint natuurlijk bij de eerste persoon die besmet is, maar nog geen verschijnselen vertoont. In die eerste fase loop je eigenlijk meteen al achter, aangezien het onduidelijk is met wie diegene in contact komt en het virus op heeft over kunnen brengen. 

_____________

Dit nieuwe virus is niet uniek?

Elk nieuw virus is uniek, anders zou het niet nieuw zijn. Maar de manier waarop het wordt overgedragen en de bijbehorende verschijnselen is identiek aan alle virussen. Het enige unieke aan dit virus is de effectiviteit ervan.

_____________

De effectiviteit?

Ja, dit virus verspreidt zich sneller en is per saldo meer dodelijk. Als virus doet het dus precies wat het moet doen en is daar heel effectief in. Maar zoals alle virussen heeft ook deze dezelfde achilleshiel. Het is als parasiet afhankelijk van de host, de gastheer of gastvrouw, terwijl het die tegelijkertijd vernietigt. Het moet altijd op zoek naar nieuwe slachtoffers om te kunnen overleven.

_____________

Dus social distancing is toch het juiste antwoord?

Correct. Als je een virus wilt stoppen moet je de toegang tot nieuwe potentiële hosts blokkeren. Dat doe je het beste door letterlijk de afstand ertussen te vergroten.

_____________

In sommige beroepen is dat niet mogelijk, zoals in de zorg.

De mensen die werkzaam zijn in de zorg zijn inderdaad degenen die het meeste risico lopen besmet te raken. Voordeel is wel dat ze in de regel jonger en daarmee gezonder zijn dan de ideale host van het virus. Zij zullen zich hier beter tegen kunnen verweren en sneller herstellen. Dit maakt het, hoe tegenstrijdig het ook lijkt omdat het zich nog steeds verspreidt, wel moeilijker voor het virus om te overleven. Door zorgpersoneel aan te vallen maakt het virus het zichzelf dus moeilijker.

_____________

Heeft u ook aan een virus gedacht tijdens de ontwikkeling van uw eigen bom?

Bij het ontwerpen van de D.E.D. hebben we natuurlijk ook gedacht aan een bom in de vorm van een virus. Het nadeel daarvan echter is, dat het niet lang kan overleven als het niet overgebracht kan worden op levende wezens. Het is dus heel moeilijk te bewaren in een afgesloten container. Daarnaast zijn ze vrijwel onmogelijk te besturen. Nadat het als wapen is ingezet, heb je er geen controle meer over en kan het eventueel zelfs tegen je gaan werken. 

_____________

Zijn er machten die in staat zijn om een virus als wapen te gebruiken?

Als u mij vraagt of overheden over de mogelijkheid beschikken, moet ik dat natuurlijk beamen. Het ontwerpen van een virus is zelfs helemaal niet zo ingewikkeld. Maar u bedoelt waarschijnlijk welke overheid dit ook daadwerkelijk zou doen?

Ik denk dat geen enkele overheid voor een virus als wapen zou kiezen. Zoals aangegeven is het te weinig controleerbaar. Daarnaast is het een wapen dat zichzelf vernietigt. Iedere wetenschapper is zich daarvan bewust, ook de wetenschappers die voor dubieuze regimes werken.

_____________

Lees hier meer over dr. Thomas Sawyer.