NRC cancelcultuur

in NRC beschuldigde docenten vrijuit

 

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft kenbaar gemaakt dat de twee docenten die samen met de kunstenaar beschuldigd werden in NRC van grensoverschrijdend gedrag vrijuit gaan. Uit onderzoek is niet gebleken van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag.

“Begin november 2020 heeft de KABK opdracht gegeven aan Bezemer & Schubad voor het verrichten van een breed onderzoek naar de cultuur binnen de KABK.

Omwille van de orde zijn twee docenten tijdelijk geschorst. Dit betrof géén disciplinaire maatregel. Deze schorsing is later omgezet in een vrijstelling van werkzaamheden. Er werd onderling afgesproken het externe rapport van Bezemer & Schubad af te wachten.

Uit de rapportage Cultuuronderzoek van Bezemer & Schubad is niet gebleken van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag van de twee docenten. Ook zijn er over deze docenten geen klachten ingediend buiten de Rapportage om. Als gevolg hiervan is een rehabilitatie op zijn plaats. De KABK beseft dat de afgelopen periode ook voor de beide docenten schadelijk is geweest.

De afgelopen periode is constructief overleg gevoerd met de beide docenten. De docent Beeldhouwen heeft besloten de KABK te verlaten.

Met de andere (coördinerend) docent wordt nog overleg gevoerd. Over de uitkomst daarvan volgt zo spoedig mogelijk nader bericht.”

Hier het bericht op de website van KABK.

 

Update (3/9/2021):

Inmiddels is gebleken dat de KABK het bericht van de website verwijderd heeft. Echter, in de URL is nog wel de titel van het bericht te lezen.

En via Internet Archive Wayback Machine is de mirror van het verwijderde bericht terug te vinden:

De KABK heeft niet gereageerd op mijn vraag waarom het bericht verwijderd is.