Shopaw | Canada (ca. 2.000 – 400 v. Ch.)

Afb. Amulet geslepen uit rode kwarts met beeltenis van een paard, ca. 1800 v. Ch.

De Shopaw leefden in een klein, maar vruchtbaar gebied op de grens tussen de Amerikaanse staat Noord-Dakota en Canada.

Afb. Stenen beeldje van een bizon, ca. 1000 v. Ch. 

De stam moet een kleine 3.000 leden hebben geteld en voornamelijk van de jacht hebben geleefd. Dat getuigen de reikwijdte van het leefgebied en de daar door archeoloog Tennant gevonden artefacten, die verwijzen naar het jagen op groot wild.

Afb. Zilveren beeldje gevonden in een graf, ca. 600 v. Ch.

De stam was verwant aan de Dakota (Isanti) en raakte rond de 4e eeuw v. Ch. verwikkeld in een jarenlange bloedige strijd met rivaliserende stammen, wat uiteindelijk geen enkele Shopaw overleefde.

Afb. Uit rode kwarts geslepen beeltenis van een gezicht, ca. 1500 v. Ch.

Afb. Gouden beeldje van een brein, ca. 1200 v. Ch.

Afb. Gouden oogprothese, ca. 700 v. Ch.