Calanculen Duitsland (ca. 5800 – 100 v. Ch.)

Afb. Gouden ovale munt met beeltenis van een rund, ca. 5400 v. Ch. 

Deze relatief kleine Noord-Europese stam wist in het 6e millennium voor Christus al hoe je goud en andere metalen kon winnen en bewerken.

Afb. Geschroefde bronzen spijkers, ca. 5500 v. Ch. 

De Calanculen maakten niet gebruik van gangbare ruilmiddelen als gewassen en vee, maar drukten al gouden, zilveren en bronzen munten. De Zwitserse archeoloog Ganz vond behalve deze munten ook geschroefde spijkers en een zilveren voorchristelijk kruis.

Afb. Zilveren voorchristelijk kruis, ca. 3300 v. Ch. 

De Calanculen zijn de voorvaders van de Germaanse stam Ingvaeones, waarvan de laatste werd beschreven door Tacitus in zijn boek Germania. Het volk werd rond 100 v. Ch. volledig uitgeroeid door de Romeinen.

Afb. Gouden hanger, ca. 5500 v. Ch. 

Afb. Fragment van een zilveren ring, ca. 5600 v. Ch.

Afb. Munten van goud, zilver en brons, ca. 4000 v. Ch.

Afb. Gouden zegelring, ca. 3200 v. Ch.