stop de Volkskrant

kranten zouden geen kunstprijzen moeten organiseren

2020

de Volkskrant

De Volkskrant is een krant en maakt daarmee onderdeel uit van de vrije pers. Deze zou nooit een eigen voorkeur moeten laten blijken en altijd onafhankelijk verslag moeten doen, ook van kunst. Het zou dus al helemaal niet zelf een kunstprijs moeten organiseren.

[de Volkskrant organiseert de prijs en is werkgever van jurylid Anna van Leeuwen]

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is een overheidsfonds en zou zich dus niet met de vrije pers – en alles dat het organiseert – moeten bemoeien. 

[het Mondriaan Fonds is werkgever van juryvoorzitter Barbara Visser (adviseur, mentor, voorzitter adviescommissie), Vincent van Velsen (adviseur, voorzitter adviescommissies) die deelnemer Emanuelson nomineerde en Yuki Kho (adviseur) die deelnemer Andriessen nomineerde. Het fonds heeft voorzitter Visser in het verleden voor ruim 120.000 euro gesponsord (o.a. Projectinvestering Kunstenaar 2018, Werkbijdrage Bewezen Talent 2018), net als jurylid Verily Klaassen (PARK013), jurylid Sjoerd Kloosterhuis (Werkbijdrage Kunstinitiatieven 2017, 10.000 euro) en genomineerden Philip Vermeulen (Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria), Özgür Kar (Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria), Wouter Paijmans (Werkbijdrage Jong Talent) en Isabelle Andriessen (Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria)]

Rabobank

De Rabobank is een bank met een eigen kunstcollectie. Als de Rabobank prijzengeld voor kunst ter beschikking stelt, zou het niet zelf werk in de collectie moeten hebben dat daardoor meer waard zal worden, zoals van winnaars en genomineerden uit het verleden. Een bank zou zich sowieso niet moeten inlaten met een kunstprijs, als deze georganiseerd wordt door een krant.

[de Rabobank heeft werk in de kunstcollectie van Breure/van Hulzen, Guido van der Werve, Evi Vingerling en Fiona Tan, allemaal winnaars en genomineerden uit het verleden. Ook sponsort de Rabobank de RijksakademieOPEN, een opleiding gevolgd door genomineerde Özgür Kar]

 

Stedelijk Museum Amsterdam 

Als de directeur van een museum als het Stedelijk Museum Amsterdam in de jury van een kunstprijs zit, zouden de genomineerden nog geen enkele relatie met het museum moeten hebben. Ook zou een museum zich niet moeten inlaten met een kunstprijs, als deze georganiseerd wordt door een krant.

[directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam Rein Wolfs is jurylid, terwijl genomineerde Isabelle Andriessen in 2018 in het museum exposeerde en genomineerde Philip Vermeulen later dit jaar]

Stedelijk Museum Schiedam

Een museum als het Stedelijk Museum Schiedam zou geen podium moeten bieden aan een kunstprijs, als deze georganiseerd wordt door een krant.

Jaap Harten Fonds

Het Jaap Harten Fonds zou zich niet moeten inlaten met een kunstprijs, als deze georganiseerd wordt door een krant.

kunstenaars

Aangezien het ondoenlijk is alle kunstenaars in Nederland een kaart te sturen, hield ik deze zelf.

Museum Voorlinden

Als de directeur van een museum als Museum Voorlinden in de jury van een kunstprijs zit, zou het niet zelf werk in de collectie moeten hebben dat daardoor meer waard zal worden. Behalve dat zou een museum zich niet moeten inlaten met een kunstprijs, als deze georganiseerd wordt door een krant.

[directeur van Museum Voorlinden Suzanne Swarts nomineerde deelnemer Vermeulen, terwijl het museum werk van tevens genomineerde Wouter Paijmans in de collectie heeft]

________

Video

________

Links

Lees hier wat ik in 2016 al schreef over de Volkskrant Beeldende Kunstprijs en over de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek.

Lees hier mijn recensie van de Prix de Rome 2017.

Lees hier mijn verslag van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2017.

Lees hier mijn mailwisseling met jurylid van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2020 Verily Klaassen.