Afb. Uit rode kwarts geslepen beeltenis van een gezicht, ca. 1500 v. Ch.

Afb. Gouden beeldje van een brein, ca. 1200 v. Ch.

Afb. Gouden oogprothese, ca. 700 v. Ch.